Informacja dla klientów Lartiq Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Komunikaty

KOMUNIKAT O ZMIANIE STATUTÓW.

ING Bank Śląski S.A., pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, funkcję reprezentanta wskazanych poniżej funduszy Lartiq („Fundusze”) informuje o wprowadzeniu zmian do Statutów każdego z Funduszy, w szczególności w zakresie wskazania nowego Zarządzającego i zmianie siedziby Funduszy.

 • Lartiq Polskie Perły FIZ
 • Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ
 • Lartiq Profit IX NS FIZ
 • Lartiq Profit VII NS FIZ
 • Lartiq Profit XX NS FIZ
 • Lartiq Profit XXI NS FIZ
 • Lartiq Profit XXII NS FIZ
 • Lartiq Profit XXIII NS FIZ
 • Lartiq Profit XXIV NS FIZ
 • Lartiq Profit XXX NS FIZ

Szczegółowe informacje z wykazem zmian znajdują się w poniższych załącznikach:

KOMUNIKAT DLA UCZESTNIKÓW, Z INFORMACJĄ O ZMIANIE ZARZĄDZAJĄCEGO.

ING Bank Śląski S.A. („Bank”), pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, funkcję reprezentanta wskazanych poniżej funduszy Lartiq („Fundusze”) informuje o wyborze Towarzystwa, które przejęło zarządzanie Funduszami. Podstawą decyzji był kompleksowy przegląd ofert, w ramach których oceniane były m.in. doświadczenie i możliwość zagwarantowania dalszego prowadzenia spraw Funduszy z należytym uwzględnieniem interesu ich uczestników.

W dniu 21 stycznia 2020 roku opublikowane zostały zmiany do statutów Funduszy w zakresie wskazania nowego zarządzającego. Tym samym IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. od dnia 21.01.2020 r. stało się podmiotem odpowiedzialnym za zarządzanie i prowadzenie spraw Funduszy:

 • Lartiq Polskie Perły FIZ
 • Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ
 • Lartiq Profit IX NS FIZ
 • Lartiq Profit VII NS FIZ
 • Lartiq Profit XX NS FIZ
 • Lartiq Profit XXI NS FIZ
 • Lartiq Profit XXII NS FIZ
 • Lartiq Profit XXIII NS FIZ
 • Lartiq Profit XXIV NS FIZ
 • Lartiq Profit XXX NS FIZ

Konsekwencją tej zmiany jest utrata przez ING Bank Śląski S.A. uprawnień do występowania w imieniu Funduszy. Wszelkie kwestie związane z Funduszami należy od tej pory zgłaszać bezpośrednio do Towarzystwa, które uruchomiło następujące kanały do komunikacji:

Jednocześnie, infolinia i adres e-mail, uruchomione przez Bank, z dniem 21 stycznia 2020 r. zostają wyłączone z obsługi. ING Bank Śląski S.A. w dalszym ciągu będzie wykonywał funkcję depozytariusza Funduszy.

NIECZYNNA INFOLINIA FUNDUSZE LARTIQ

Informujemy, że w dniu dzisiejszym tj. 17 stycznia 2020 r., infolinia uruchomiona pod numerem 32 357 47 35 dla uczestników funduszy Lartiq TFI, dla których ING Bank Śląski S.A. pełni rolę reprezentanta, będzie nieczynna. Jednocześnie, uczestnicy funduszy Lartiq TFI, korzystając z dotychczasowych danych do logowania, mogą się zalogować i sprawdzić informację nt. funduszy pod linkiem:
https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app

INFORMACJA O WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY DLA

LARTIQ PROFIT VII NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
LARTIQ PROFIT IX NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘT
LARTIQ PROFIT XX NIESTANDARYZOWANY SEKUR YTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
LARTIQ PROFIT XXI NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
LARTIQ PROFIT XXII NIESTANDARYZOWANY SEK URYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
LARTIQ PROFIT XXIII NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
LARTIQ PROFIT XXIV NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
LARTIQ PROFIT XXX NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(„Fundusze”)

ING Bank Śląski S.A., pełniący funkcję reprezentanta dla ww. podmiotów, informuje, że w związku z niepublicznym charakterem każdego z Funduszy, informacje na temat Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny na dzień 31 grudnia 2019 roku są dostępne dla uczestników na dedykowanych stronach, po uprzednim zalogowaniu.

http://lartiq.pl/logowanie

https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app

OGŁOSZENIE O WYKUPIENIU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

ING Bank Śląski S.A., pełniący funkcję reprezentanta dla Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ („Fundusz”), ogłasza o wykupieniu w dniu 30 grudnia 2019 roku Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz w liczbie 2 571.

INFORMACJA O WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY DLA LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

ING Bank Śląski S.A., pełniący funkcję reprezentanta dla Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ („Fundusz”), informuje o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny dla Funduszu na dzień 30 grudnia 2019 roku. Wartość Certyfikatu wynosi 123,67 zł.

INFORMACJA O WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY DLA LARTIQ POLSKIE PERŁY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

ING Bank Śląski S.A., pełniący funkcję reprezentanta dla Lartiq Polskie Perły FIZ („Fundusz”), informuje o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny dla Funduszu na dzień 30 grudnia 2019 roku. Wartość Certyfikatu wynosi 62,78 zł.

INFORMACJA O WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY DLA funduszy niepublicznych LARTIQ Profit

ING Bank Śląski S.A., pełniący funkcję reprezentanta dla funduszy LARTIQ Profit, zawiadamia, że w związku z niepublicznym charakterem Funduszy, informacje na temat Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny są dostępne dla uczestników na dedykowanych stronach, po uprzednim zalogowaniu.
http://lartiq.pl/logowanie
https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app

OGŁOSZENIE O WYKUPIENIU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH LARTIQ POLSKIE PERŁY FIZ

ING Bank Śląski S.A., pełniący funkcję reprezentanta dla Lartiq POLSKIE PERŁY FIZ („Fundusz”), ogłasza o wykupieniu w dniu 30 grudnia 2019 roku Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz w liczbie 57 624.

OGŁOSZENIE O WYKUPIENIU CERTYFIKATÓW INWESTYCYJNYCH LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FIZ

ING Bank Śląski S.A., pełniący funkcję reprezentanta dla Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ („Fundusz”), ogłasza o wykupieniu w dniu 29 listopada 2019 roku Certyfikatów Inwestycyjnych wyemitowanych przez Fundusz w liczbie 1127.

INFORMACJA O WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY DLA LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO

ING Bank Śląski S.A., pełniący funkcję reprezentanta dla Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ („Fundusz”), informuje o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny dla Funduszu na dzień 29 listopada 2019 roku. Wartość Certyfikatu wynosi 120,91 zł.

INFORMACJA O WARTOŚCI AKTYWÓW NETTO NA CERTYFIKAT INWESTYCYJNY DLA LARTIQ POLSKIE PERŁY FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNIĘTEGO
ING Bank Śląski S.A., pełniący funkcję reprezentanta dla Lartiq Polskie Perły FIZ („Fundusz”), informuje o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny dla Funduszu na dzień 29 listopada 2019 roku. Wartość Certyfikatu wynosi 63,46 zł.

Informacja o wprowadzonych zmianach do Statutów Funduszy Lartiq

LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi funkcję reprezentanta Funduszu, informuje o wprowadzeniu zmian do Statutu Funduszu. Szczegóły w załączonym pliku Lartiq Medycyny i Innowacji - wykaz zmian do Statutu (29.11.2019).pdf. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ – wykaz zmian do Statutu

LARTIQ POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi funkcję reprezentanta Funduszu, informuje o wprowadzeniu zmian do Statutu Funduszu. Szczegóły w załączonym pliku Lartiq Polskie Perły FIZ - wykaz zmian do Statutu (29.11.2019).pdf. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
Lartiq Polskie Perły FIZ – wykaz zmian do Statutu

LARTIQ PROFIT VII NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi funkcję reprezentanta Funduszu, informuje o wprowadzeniu zmian do Statutu Funduszu. Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian, w związku z niepublicznym charakterem każdego z Funduszy, są dostępne dla uczestników na dedykowanych stronach, po wcześniejszym zalogowaniu: http://lartiq.pl/logowanie https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

LARTIQ PROFIT IX NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi funkcję reprezentanta Funduszu, informuje o wprowadzeniu zmian do Statutu Funduszu. Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian, w związku z niepublicznym charakterem każdego z Funduszy, są dostępne dla uczestników na dedykowanych stronach, po wcześniejszym zalogowaniu: http://lartiq.pl/logowanie https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

LARTIQ PROFIT XX NIESTANDARYZOWANY SEKUR YTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi funkcję reprezentanta Funduszu, informuje o wprowadzeniu zmian do Statutu Funduszu. Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian, w związku z niepublicznym charakterem każdego z Funduszy, są dostępne dla uczestników na dedykowanych stronach, po wcześniejszym zalogowaniu: http://lartiq.pl/logowanie https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

LARTIQ PROFIT XXI NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi funkcję reprezentanta Funduszu, informuje o wprowadzeniu zmian do Statutu Funduszu. Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian, w związku z niepublicznym charakterem każdego z Funduszy, są dostępne dla uczestników na dedykowanych stronach, po wcześniejszym zalogowaniu: http://lartiq.pl/logowanie https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

LARTIQ PROFIT XXII NIESTANDARYZOWANY SEK URYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi funkcję reprezentanta Funduszu, informuje o wprowadzeniu zmian do Statutu Funduszu. Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian, w związku z niepublicznym charakterem każdego z Funduszy, są dostępne dla uczestników na dedykowanych stronach, po wcześniejszym zalogowaniu: http://lartiq.pl/logowanie https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

LARTIQ PROFIT XXIII NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi funkcję reprezentanta Funduszu, informuje o wprowadzeniu zmian do Statutu Funduszu. Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian, w związku z niepublicznym charakterem każdego z Funduszy, są dostępne dla uczestników na dedykowanych stronach, po wcześniejszym zalogowaniu: http://lartiq.pl/logowanie https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

LARTIQ PROFIT XXIV NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi funkcję reprezentanta Funduszu, informuje o wprowadzeniu zmian do Statutu Funduszu. Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian, w związku z niepublicznym charakterem każdego z Funduszy, są dostępne dla uczestników na dedykowanych stronach, po wcześniejszym zalogowaniu: http://lartiq.pl/logowanie https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

LARTIQ PROFIT XXX NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
ING Bank Śląski Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach, pełniący od 5 listopada 2019 roku, na podstawie art. 68 ust. 1 Ustawy z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi funkcję reprezentanta Funduszu, informuje o wprowadzeniu zmian do Statutu Funduszu. Szczegóły dotyczące wprowadzonych zmian, w związku z niepublicznym charakterem każdego z Funduszy, są dostępne dla uczestników na dedykowanych stronach, po wcześniejszym zalogowaniu: http://lartiq.pl/logowanie https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app. Zmiany wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.

Informujemy, że dla uczestników funduszy Lartiq TFI, dla których ING Bank Śląski S.A. pełni rolę reprezentanta, uruchomiliśmy infolinię pod numerem 32 357 47 35, gdzie pracownicy banku będą odpowiadać na pytania uczestników. Infolinia jest dostępna od poniedziałku do piątku w godzinach 13:00 – 16:00.

Jednocześnie, uczestnicy funduszy Lartiq TFI, korzystając z dotychczasowych danych do logowania, mogą się zalogować i sprawdzić informację nt. funduszy pod linkiem https://moventum.com.pl/int2trigon/tfi/trigon/Login.app

ING Bank Śląski S.A., jako depozytariusz, z mocy prawa w okresie od 5 listopada 2019 r. do 6 lutego 2020 r., reprezentuje Fundusze: Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ, Lartiq Polskie Perły FIZ, Lartiq Profit VII NS FIZ, Lartiq Profit IX NS FIZ, Lartiq Profit XX NS FIZ, Lartiq Profit XXI NS FIZ, Lartiq Profit XXII NS FIZ, Lartiq Profit XXIII NS FIZ, Lartiq Profit XXIV NS FIZ, Lartiq Profit XXX NS FIZ, które są nadal administratorami Państwa danych osobowych.

Poniżej podajemy dane do kontaktu ING Bank Śląskiego SA:
ING Bank Śląski S.A.
40-086 Katowice,
ul. Sokolska 34;
strona: www.ing.pl

Mogą Państwo skontaktować się z inspektorem Banku ds. ochrony danych osobowych pisząc - najlepiej z dopiskiem ,,Inspektor danych osobowych” - na adres pocztowy Banku lub adres elektroniczny: abi@ingbank.pl. Można też skorzystać z adresu poczty elektronicznej Banku: info@ingbank.pl lub numeru telefonu: 801 222 222.

Powyższe obowiązuje w okresie reprezentowania ww. Funduszy przez ING Bank Śląski S.A.

ING Bank Śląski S.A. będący reprezentantem Lartiq Polskie Perły FIZ, informuje, że uczestnicy funduszu Lartiq Polskie Perły FIZ mogą składać żądania wykupów certyfikatów inwestycyjnych, zgodnie z kalendarium opublikowanym na stronie przez www.lartiq.pl. Żądania wykupów mogą być składane za pośrednictwem dotychczasowych dystrybutorów, tj. firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych uczestników funduszu Lartiq Polskie Perły FIZ.

Jednocześnie reprezentant informuje, że zgodnie z art. 68 ust. 1b. Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala. W konsekwencji złożenie żądania wykupu nie gwarantuje wypłaty środków.

O zamiarze wykupu lub o wykupie certyfikatów inwestycyjnych depozytariusz reprezentujący fundusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej.

ING Bank Śląski S.A. będący reprezentantem Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ informuje, że uczestnicy funduszu Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ mogą składać żądania wykupów certyfikatów inwestycyjnych, zgodnie z kalendarium opublikowanym na stronie www.lartiq.pl.

Żądania wykupów mogą być składane za pośrednictwem dotychczasowych dystrybutorów, tj. firm inwestycyjnych prowadzących rachunki papierów wartościowych uczestników funduszu Lartiq Medycyny i Innowacji FIZ. Jednocześnie reprezentant informuje, że zgodnie z art. 68 ust. 1b. Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala. W konsekwencji złożenie żądania wykupu nie gwarantuje wypłaty środków.

O zamiarze wykupu lub o wykupie certyfikatów inwestycyjnych depozytariusz reprezentujący fundusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej.

Zgodnie z sankcją administracyjną wydaną 5 listopada 2019 r. przez Komisję Nadzoru Finansowego w postaci cofnięcia Lartiq Towarzystwu Funduszy Inwestycyjnych S.A. (poprzednio Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) zezwolenia na wykonywanie działalności, fundusze inwestycyjne zarządzane dotychczas przez Towarzystwo reprezentowane są przez depozytariuszy tych funduszy.

W związku z powyższym ING Bank Śląski S.A. reprezentuje następujące fundusze:

 1. LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 2. LARTIQ POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 3. LARTIQ PROFIT VII NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 4. LARTIQ PROFIT IX NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 5. LARTIQ PROFIT XX NIESTANDARYZOWANY SEKUR YTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 6. LARTIQ PROFIT XXI NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 7. LARTIQ PROFIT XXII NIESTANDARYZOWANY SEK URYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 8. LARTIQ PROFIT XXIII NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 9. LARTIQ PROFIT XXIV NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 10. LARTIQ PROFIT XXX NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Lartiq TFI S.A. przestaje być towarzystwem funduszy inwestycyjnych w rozumieniu art. 38 ust. 1 ustawy, wobec czego traci ono umocowanie do reprezentowania funduszy inwestycyjnych oraz prowadzenia ich spraw. Z uwagi na nadany decyzji Komisji rygor natychmiastowej wykonalności, od dnia wydania decyzji (tj. 5.11.2019 r.) o cofnięciu zezwolenia, Lartiq TFI S.A. nie może podejmować jakichkolwiek czynności związanych z reprezentowaniem, czy zarządzaniem funduszami.

Fundusze inwestycyjne dotychczas zarządzane przez Lartiq TFI S.A., zgodnie z art. 68 ust. 1 zd. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, nie emitują oraz nie wykupują certyfikatów inwestycyjnych. Stosownie do art. 68 ust. 1b. Ustawy, jeżeli termin wykupu certyfikatów inwestycyjnych zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego przypada w okresie, w którym fundusz jest reprezentowany przez depozytariusza, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala. O zamiarze wykupu lub o wykupie certyfikatów inwestycyjnych depozytariusz reprezentujący fundusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej.

Okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia. Po upływie tego okresu, jeżeli zarządzanie poszczególnymi funduszami nie zostanie przejęte przez inne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, ulegną one rozwiązaniu. W tym okresie depozytariusz, kierując się interesem uczestników funduszy, będzie poszukiwać towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które przejmie zarządzanie danym funduszem.

Obecnie depozytariusz, w tym w szczególności ING Bank Śląski SA, pełni funkcję reprezentanta funduszy, co oznacza, że nie podejmuje decyzji inwestycyjnych w takim zakresie, w jakim robiło to towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Do głównych obowiązków depozytariusza należy teraz:

 • zapewnienie ciągłości operacyjnej,
 • podejmowanie działań na rzecz pozyskania płynności oraz poszukiwanie towarzystwa, które przejmie zarządzanie funduszami.

Reprezentant podejmuje niezwłocznie wszystkie niezbędne czynności mające na celu ściągnięcie należności funduszu inwestycyjnego i zaspokojenie zobowiązań funduszu inwestycyjnego względem uczestników funduszu lub innego funduszu inwestycyjnego oraz do zapewnienia, aby fundusz inwestycyjny realizował w terminie wykup certyfikatów inwestycyjnych, o ile została podjęta decyzja o wykupie certyfikatów inwestycyjnych.

Jeśli w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania przez KNF decyzji o cofnięciu Lartiq TFI S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności (tj. do 5 lutego 2020 r.) inne towarzystwo nie przejmie zarządzania funduszami, to zgodnie z Ustawą fundusze zostaną postawione w stan likwidacji. Likwidatorem będzie depozytariusz, o ile KNF nie wyznaczy innego podmiotu.

Komunikat Komisji Nadzoru Finansowego w tej sprawie dostępny jest tutaj.

Kontakt

Chcesz wiedzieć więcej?
Napisz na adres e-mail:
klienci.lartiq@ingbank.pl

Pytania i odpowiedzi

Klienci Lartiq TFI (poprzednio Trigon Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.) mogą kierować zapytania na skrzynkę e-mail: klienci.lartiq@ingbank.pl.

Więcej informacji na ten temat dostępnych jest na poniższej stronie:

Obecnie depozytariusz pełni funkcję reprezentanta funduszy, co oznacza, że nie podejmuje decyzji inwestycyjnych w takim zakresie, w jakim robiło to towarzystwo funduszy inwestycyjnych.

Do głównych obowiązków depozytariusza należy teraz:

 • zapewnienie ciągłości operacyjnej,
 • podejmowanie działań na rzecz pozyskania płynności
 • oraz poszukiwanie towarzystwa, które przejmie zarządzanie funduszami.

Zgodnie z art. 68 ust 6 reprezentant jest obowiązany do wykonywania czynności związanych z reprezentacją funduszu inwestycyjnego z zachowaniem należytej staranności oraz z uwzględnieniem interesu uczestników funduszu, w tym do niezwłocznego przejęcia dokumentów oraz innych nośników informacji dotyczących funduszu inwestycyjnego od towarzystwa lub innych podmiotów, w których posiadaniu takie dokumenty lub nośniki informacji się znajdują, do podejmowania niezwłocznie wszystkich niezbędnych czynności mających na celu ściągnięcie należności funduszu inwestycyjnego i zaspokojenie zobowiązań funduszu inwestycyjnego względem uczestników funduszu lub innego funduszu inwestycyjnego oraz do zapewnienia, aby fundusz inwestycyjny realizował w terminie zlecenia odkupienia jednostek uczestnictwa albo wykupu certyfikatów inwestycyjnych, o ile nastąpiło wznowienie odkupywania jednostek uczestnictwa funduszu lub została podjęta decyzja o wykupie certyfikatów inwestycyjnych.

ING Bank Śląski reprezentuje następujące fundusze

 1. LARTIQ MEDYCYNY I INNOWACJI FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 2. LARTIQ POLSKIE PERŁY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 3. LARTIQ PROFIT VII NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 4. LARTIQ PROFIT IX NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 5. LARTIQ PROFIT XX NIESTANDARYZOWANY SEKUR YTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 6. LARTIQ PROFIT XXI NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 7. LARTIQ PROFIT XXII NIESTANDARYZOWANY SEK URYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 8. LARTIQ PROFIT XXIII NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 9. LARTIQ PROFIT XXIV NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
 10. LARTIQ PROFIT XXX NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

Fundusze inwestycyjne dotychczas zarządzane przez Lartiq TFI S.A., zgodnie z art. 68 ust. 1 zd. 2 Ustawy o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, nie emitują oraz nie wykupują certyfikatów inwestycyjnych. Stosownie do art. 68 ust. 1b. Ustawy, jeżeli termin wykupu certyfikatów inwestycyjnych zgodnie ze statutem funduszu inwestycyjnego zamkniętego przypada w okresie, w którym fundusz jest reprezentowany przez depozytariusza, wykup może być przeprowadzony pod warunkiem, że płynność aktywów funduszu na to pozwala.

O zamiarze wykupu lub o wykupie certyfikatów inwestycyjnych depozytariusz reprezentujący fundusz informuje zgodnie z przyjętym w statucie funduszu inwestycyjnego sposobem udostępniania informacji o funduszu do publicznej wiadomości oraz na swojej stronie internetowej.

Okres, przez który depozytariusz reprezentuje dany fundusz, zgodnie z art. 68 ust. 2 Ustawy, może trwać maksymalnie 3 miesiące od wydania decyzji o cofnięciu zezwolenia (czyli od 5 listopada 2019 r.).

Jeśli w ciągu 3 miesięcy od dnia wydania przez KNF decyzji o cofnięciu Lartiq TFI S.A. zezwolenia na prowadzenie działalności (tj. do 5 lutego 2020 r.) inne towarzystwo nie przejmie zarządzania funduszami, to zgodnie z Ustawą fundusze zostaną postawione w stan likwidacji.

Likwidatorem będzie depozytariusz, o ile KNF nie wyznaczy innego podmiotu.

Depozytariusz od momentu rozpoczęcia pełnienia funkcji reprezentanta, kierując się interesem uczestników funduszy, podejmuje działania mające na celu poszukiwanie towarzystwa funduszy inwestycyjnych, które przejmie zarządzanie danym funduszem inwestycyjnym.